آیا تولید واکسن موثری علیه ویروس ایدز ممکن است | بیماری

تولید واکسن موثری علیه ویروس ایدز ممکنه؟

 

انستیتوهای ملی بهداشت آمریکا به تنهایی هرساله حدود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه می کنن و بیشتر از ۵۰ نوع دارو در کارآزماییای بالینی بررسی شدن. با این حال جفت و جور واکسن موثری واسه ایدز که بالقوه میتونه هرساله میلیونا مورد جدید عفونت HIV رو مانع شه، هنوزم یه رویای دوردسته.

با اینکه محققان ایدز، درون ویروس رو رو و با دقت تموم جزئیات چگونگی تخریب سیستم ایمنی به وسیله اونو کشف کردن، ولی هنوز لازمه پاسخای دفاعی رو که عفونتا رو پس می رانن، رو کنن. این بدون معنا هستش که همونجوریکه یکی از محققان دور و بر واکسن ایدز بیشتر از یه دهه قبل گفت، کار این محققان مثل «پرواز بدون قطب نما» است…

بعضی از افراد بدبین می گن که هیچ واکسنی HIV رو از پیشرفت بازنخواهد داشت. اونا اینطور دلیل آوردن می کنن که ویروس با اونقدر سرعتی بازتولید می شه و اونقدر اشتباه در طول این روند صورت میگیره که شایدً هیچ واکنشی نمی تونه تموم شکلای جور واجور موجود HIV ایشون رو از افزایش باز داره. هم اینکه HIV از بعضی مکانیسمای پیچیده واسه جاخالی دادن در برابر حملات سیستم ایمنی استفاده می کنه و با پوش,ندن پروتئینای سطحی اش در میان یه عالمه از قندها نواحی آسیب پذیرش رو از دسترس آنتی بادیا دور نگاه می داره و در عین حال، پروتئینایی تولید می کنه که مانع تولید رزمندگان دیگه سیستم ایمنی می شه. بدبینان اشاره میکنه که تولیدکنندگان و کاشفان واکسن شانس موفقیت کمی در برابر عوامل بیماریزایی چون HIV دارن که همیشهً علیه سیستم ایمنی حیله می ورزند و تلاش می کنن اونو فریب بدن. انگل مالاریا، ویروس هپاتیت C و باسیل سل از جمله این مواردند.

با این حال، جویندگان واکسن ایدز دلایل محکمی دارن که به موفقیت خود ایمان داشته باشن. تحقیقات روی میمونا نشون داده که واکسنا می تونن از حیوانات در مقابل اس آی ایشون (یه جور از ویروس که میمونا رو گرفتار می کنه) مراقبت کنن. در چندین مطالعه، آدمایی یافت شدن که همیشهً در برابر HIV قرار گرفته ولی آلوده نشده ان که این نشون از اون داره که چیزی ویروس رو از افزایش بازمی داره. درصد کمی از کسائی که آلوده می شن انگار هیچ خسارتی رو متحمل نمی شن. بقیه هم ویروس رو به مدت یه دهه یا بیشتر در خود نگاه می دارن تا اینکه آسیبی در سیستم ایمنی شون رو می شه. هم اینکه محققان فهمیدن که با احتمال خیلی کمً بعضی آنتی بادی ها در لوله آزمایش بر ویروس HIV بسیار تاثیردارن.

در اول محققان به واکسنایی که تولید آنتی بادیا رو علیه پروتئین سطحی HIV تحریک می کنن، دل بسته بودن. این راه و روش به نظر امیدبخش می اومد، چه HIV از پروتئین سطحی واسه چفت و بست شدن با گلبولای خون و ایجاد عفونت استفاده می کنه اما واکسنایی که تنها شامل پروتئین سطحی HIV بودن در بدن حیوان و لوله آزمایش خیلی فعال به نظر نمی رسیدن در کارآزماییای بالینی بعدی در اندازه بزرگ تر معلوم شد که بدون ارزش ان.

حالا محققان شدیدا روی رویکردهای دیگه تحقیق و بررسی می کنن. وقتی که HIV شروع به خنثی ساختن آنتی بادیا و ایجاد عفونت می کنه، خط دوم دفاعی یعنی ایمنی سلولی ویروس رو هدف میگیره و سلولای آلوده به HIV رو نابود می سازه. الان، چندین واکسن جور واجور با هدف تحریک تولید سلولای قاتل یعنی همون سربازانی که به یه باره به دشمن حمله میارن، تحت بررسی و آزمون ان ولی ایمنی سلولی بازیگران دیگری هم داره- مثل ماکروفاژها، شبکه واسطه های شیمیایی مثل سایتوکینا و به اصطلاح سلولای قاتل طبیعی- که توجه زیادی به اونا نشده.

جست وجو به دنبال تولید واکسنای براساس آنتی بادی هم تجدید زندگی پیدا کرده،هرچند لازمه محققان کمی به گذشته فکر کنن. محققان واکسن معمولا با آنتی ژنا- در این مورد، قطعاتی از HIV- شروع کرده و بعد آنتی بادیایی رو که جفت و جور کردن می آزمایند اما حالا محققان بیشتر از یه دوجین آنتی بادی از بیماران دچار عفونت به دست آوردن که در آزمایشات در لوله آزمایش عفونت HIV رو کنترل می کنن. معمای قضیه اینه که پیدا کنیم کدوم آنتی ژن خاص تولید این آنتی بادیا رو تحریک و شروع می کنه.

به طور کاملً روشنه که هر واکسن ایدزی که قراره موفق باشه، لازمه بتونه تولید آنتی بادیا و ایمنی سلولی هر دو رو تحریک و تشویق کنه که خیلی از محققان این روش هدف دار رو دنبال می کنن. شاید کلید مسئله تحریک ایمنی در سطوح مخاطی یعنی محلی که معمولا HIV از اونجا وارد می شه، باشه حتی شاید محققان جواب ایمنی رو کشف کنن که هیچکی تا الان از اون خبر نداشته یا شاید جواب در تعامل بین سیستم ایمنی و تنوع ژنتیکی آدم باشه: تحقیقات بر ژنایی پرتو افکنده ان که نقش موثری در کسائی که در برابر عفونت و مریضی HIV ضعیف- مقاوم- هستن، دارن.

جواب در هرکجا که باشه، این آگاهیا می تونه به کشف و تولید واکسن علیه بقیه بیماریا که مثل HIV به آسونی حملات سیستم ایمنی رو دفع کرده و میلیونا آدم رو از پای درمیارن، کمک کنن. تولیدکنندگان واکسن بر اینجور بیماریایی شایدً باید در جایی غیرمعمول به دنبال جواب به سئوالات خود باشن. نقشه هایی که محققان الان در قلمرو نامعلوم ایمنی ترسیم می کنن، ً بسیار مهم هستن.

 

منبع:ویستا

ویرایش وتلخیص:

بعضی از افراد بدبین می گن که هیچ واکسنی HIV رو از پیشرفت بازنخواهد داشت. اونا اینطور دلیل آوردن می کنن که ویروس با اونقدر سرعتی بازتولید می شه و اونقدر اشتباه در طول این روند صورت میگیره که شایدً هیچ واکنشی نمی تونه تموم شکلای جور واجور موجود HIV ایشون رو از افزایش باز داره. هم اینکه HIV از بعضی مکانیسمای پیچیده واسه جاخالی دادن در برابر حملات سیستم ایمنی استفاده می کنه و با پوش,ندن پروتئینای سطحی اش در میان یه عالمه از قندها نواحی آسیب پذیرش رو از دسترس آنتی بادیا دور نگاه می داره و در عین حال، پروتئینایی تولید می کنه که مانع تولید رزمندگان دیگه سیستم ایمنی می شه. بدبینان اشاره میکنه که تولیدکنندگان و کاشفان واکسن شانس موفقیت کمی در برابر عوامل بیماریزایی چون HIV دارن که همیشهً علیه سیستم ایمنی حیله می ورزند و تلاش می کنن اونو فریب بدن. انگل مالاریا، ویروس هپاتیت C و باسیل سل از جمله این مواردند.

با این حال، جویندگان واکسن ایدز دلایل محکمی دارن که به موفقیت خود ایمان داشته باشن. تحقیقات روی میمونا نشون داده که واکسنا می تونن از حیوانات در مقابل اس آی ایشون (یه جور از ویروس که میمونا رو گرفتار می کنه) مراقبت کنن. در چندین مطالعه، آدمایی یافت شدن که همیشهً در برابر HIV قرار گرفته ولی آلوده نشده ان که این نشون از اون داره که چیزی ویروس رو از افزایش بازمی داره. درصد کمی از کسائی که آلوده می شن انگار هیچ خسارتی رو متحمل نمی شن. بقیه هم ویروس رو به مدت یه دهه یا بیشتر در خود نگاه می دارن تا اینکه آسیبی در سیستم ایمنی شون رو می شه. هم اینکه محققان فهمیدن که با احتمال خیلی کمً بعضی آنتی بادیا در لوله آزمایش بر ویروس HIV بسیار تاثیردارن.

در اول محققان به واکسنایی که تولید آنتی بادیا رو علیه پروتئین سطحی HIV تحریک می کنن، دل بسته بودن. این راه و روش به نظر امیدبخش می اومد، چه HIV از پروتئین سطحی واسه چفت و بست شدن با گلبولای خون و ایجاد عفونت استفاده می کنه اما واکسنایی که تنها شامل پروتئین سطحی HIV بودن در بدن حیوان و لوله آزمایش خیلی فعال به نظر نمی رسیدن در کارآزماییای بالینی بعدی در اندازه بزرگ تر معلوم شد که بدون ارزش ان.

حالا محققان شدیدا روی رویکردهای دیگه تحقیق و بررسی می کنن. وقتی که HIV شروع به خنثی ساختن آنتی بادیا و ایجاد عفونت می کنه، خط دوم دفاعی یعنی ایمنی سلولی ویروس رو هدف میگیره و سلولای آلوده به HIV رو نابود می سازه. الان، چندین واکسن جور واجور با هدف تحریک تولید سلولای قاتل یعنی همون سربازانی که به یه باره به دشمن حمله میارن، تحت بررسی و آزمون ان ولی ایمنی سلولی بازیگران دیگری هم داره- مثل ماکروفاژها، شبکه واسطه های شیمیایی مثل سایتوکینا و به اصطلاح سلولای قاتل طبیعی- که توجه زیادی به اونا نشده.

جست وجو به دنبال تولید واکسنای براساس آنتی بادی هم تجدید زندگی پیدا کرده،هرچند لازمه محققان کمی به گذشته فکر کنن. محققان واکسن معمولا با آنتی ژنا- در این مورد، قطعاتی از HIV- شروع کرده و بعد آنتی بادیایی رو که جفت و جور کردن می آزمایند اما حالا محققان بیشتر از یه دوجین آنتی بادی از بیماران دچار عفونت به دست آوردن که در آزمایشات در لوله آزمایش عفونت HIV رو کنترل می کنن. معمای قضیه اینه که پیدا کنیم کدوم آنتی ژن خاص تولید این آنتی بادیا رو تحریک و شروع می کنه.

به طور کاملً روشنه که هر واکسن ایدزی که قراره موفق باشه، لازمه بتونه تولید آنتی بادیا و ایمنی سلولی هر دو رو تحریک و تشویق کنه که خیلی از محققان این روش هدف دار رو دنبال می کنن. شاید کلید مسئله تحریک ایمنی در سطوح مخاطی یعنی محلی که معمولا HIV از اونجا وارد می شه، باشه حتی شاید محققان جواب ایمنی رو کشف کنن که هیچکی تا الان از اون خبر نداشته یا شاید جواب در تعامل بین سیستم ایمنی و تنوع ژنتیکی آدم باشه: تحقیقات بر ژنایی پرتو افکنده ان که نقش موثری در کسائی که در برابر عفونت و مریضی HIV ضعیف- مقاوم- هستن، دارن.

جواب در هرکجا که باشه، این آگاهیا می تونه به کشف و تولید واکسن علیه بقیه بیماریا که مثل HIV به آسونی حملات سیستم ایمنی رو دفع کرده و میلیونا آدم رو از پای درمیارن، کمک کنن. تولیدکنندگان واکسن بر اینجور بیماریایی شایدً باید در جایی غیرمعمول به دنبال جواب به سئوالات خود باشن. نقشه هایی که محققان الان در قلمرو نامعلوم ایمنی ترسیم می کنن، ً بسیار مهم هستن.

 

منبع:ویستا

ویرایش وتلخیص:

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *