آرشیو پایان نامه – دانلود پایان نامه ها در مورد ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش هایی از اختلاف صادر می کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن […]

دانلود پایان نامه درباره ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی‌کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش‌هایی از اختلاف صادر می‌کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج […]

پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه با موضوع درخواست توقف اجرای رای داور

طبق ماده ۴۹۳ که پیش از این نیز در خصوص آن صحبت کردیم «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست… در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجرای رای…. صادر می کند و … » درخواست توقف اجرای رای در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد. قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ […]