راهنمای پایان نامه با موضوع تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

برخی از نویسندگان همچون دکتر جنیدی در پاسخ به ظاهر مواد و ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می‌کند، بیان می‌دارند: « این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری می‌باشد، در حالی که خود […]

پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه با موضوع درخواست توقف اجرای رای داور

طبق ماده ۴۹۳ که پیش از این نیز در خصوص آن صحبت کردیم «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست… در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجرای رای…. صادر می کند و … » درخواست توقف اجرای رای در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد. قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ […]