آرشیو پایان نامه – دانلود پایان نامه ها در مورد ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش هایی از اختلاف صادر می کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن […]

راهنمای پایان نامه با موضوع تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

برخی از نویسندگان همچون دکتر جنیدی در پاسخ به ظاهر مواد و ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می‌کند، بیان می‌دارند: « این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری می‌باشد، در حالی که خود […]

دانلود پایان نامه درباره ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی‌کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش‌هایی از اختلاف صادر می‌کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج […]