نگارش پایان نامه با موضوع نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها

نظریه ی برچسب زنی از جمله دیدگاه‌ های مهم در دهه ی۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ به شمار می رفت که همچنان نیز از جمله تئوری های قابل اعتنا محسوب می شود. پیش فرض اساسی نظریه ی برچسب زنی مبتنی بر آن است که اساس و عامل بزهکاری، تعریفی است که جامعه از برخی رفتارهای اجتماعی دارد.[۱] بنابراین نظریه ی برچسب زنی بر این عقیده است که نظام های کنترل اجتماعی نقشی مهم در گسترش انحرافات اجتماعی و بزهکاری دارند. بر اساس این تئوری هیچ عملی ذاتاً منحرفانه، بد و تبهکارانه نیست. بلکه کنش‌های اجتماعی ای بزهکارانه  محسوب می‌شوند که از نظر جامعه یا قانون گذار یا توسّط گروه ‌ها و حتّی به وسیله ی سازمان هایی که ظاهراً برای اصلاح رفتار کجروانه تأسیس شده‌اند[۲] مناسب و صحیح شمرده نشود.[۳] در این تئوری توجّه عمده مصروف چگونگی وارد آمدن برچسب کجرو بر افراد و تحلیل این فرایند و نقش این برچسب در ایجاد هویتی کجروانه است. به همین ترتیب کجروی مخلوق و محصول برچسب‌هایی به حساب می‌آید که جامعه به کنش‌هایی خاص نسبت می دهد. بدین معنا که ماهیت کجروی صرفاً با تکیه بر کیفیات و ویژگی‌های ذاتی رفتار تحلیل و تعریف نمی‌شود، بلکه قالب واکنش های رسمی و غیررسمیِ جامعه نقش اساسی در تعریف یک رفتار به عنوان انحراف و معرفی فرد به جامعه بعنوان منحرف دارد. بِکِر[۴] از نظریه پردازان برچسب زنی در این خصوص می گوید:

پایان نامه ها

« گروه های اجتماعی با ساخت قواعدی که نقض آن ها انحراف محسوب می شود و با به کار گیری این قواعد در مورد افرادی خاص و برچسب زدن به آن ها به عنوان افرادی بیگانه انحراف را می آفرینند. از این منظر، انحراف کیفیت عملی که فرد مرتکب آن می شود نیست، بلکه پیامد به کارگیری قواعد و مجازات ها علیه مجرم از سوی دیگران است. منحرف کسی است که برچسب با موفقیت به او زده شده و رفتار انحرافی رفتاری است که مردم بر آن برچسب انحرافی می زنند.»[۵]

اِدوین لِمِرت[۶] یکی دیگر از نظریه‌پردازان تئوری برچسب زنی بین دو نوع خاص از رفتارهای منحرفانه قائل به تفکیک شد:

۱- انحراف اوّلیه که همان نخستین عمل و نقض هنجارهای گروهی و پشت کردن به ارزش ها می‌باشد. در این نوع انحراف فرد برچسب نمی‌خورد و خود را منحرف نمی‌انگارد. از طرفی جامعه نیز هنوز برای او احترام قائل ‌است و او را منحرف نمی‌داند. زیرا این اعمال آثار کم اهمّیتی بر نظم جامعه و تعادل روانی افراد داشته و کم تر حسّاسیت برانگیزند.[۷] با توجّه به این تعبیر، رفتارهای بزهکارانه و منحرفانه ای‌ که هنوز توسّط نیروهای رسمی یا اجتماعی کشف نشده باشند انحراف اوّلیه محسوب شده و از اهمّیت چندانی برخوردار نیستند.

۲- انحراف ثانویه یا کجرفتاری‌ هایی که در پی واکنش جامعه( پلیس، والدین، نهادهای کنترل و گروه ‌های اجتماعی) در برابر انحراف اوّلیه رخ می‌دهند. در این فرایند،‌ شخص با پذیرش برچسبی که بر او زده شده خود را به عنوان منحرف یا بزهکار می‌یابد.[۸] لِمِرت در تببین ضابطه ی دوم معتقد است که الصاق برچسب بر منحرف سبب تثبیت، ایجاد و تولید منحرف و بزهکار می‌شود. حال بر اساس مبانی نظریه مذکور نقش رسانه ها در فرایند تولید و تثبیت رفتارهای مجرمانه و منحرفانه را چنین میتوان تحلیل نمود که رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های بزهکارانه، نگرش خاصی را به مردم تحمیل میکنند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره بزه و بزهکار را سازمان میدهند. بنابراین این ابزارهای  ارتباطی به سادگی میتوانند از موضوعی کم اهمیت سوژه ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده یا فردی خاص حساس کنند و یا برعکس از حادثه ای مهم خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. رسانه های گروهی به دلیل برخورداری از این ظرفیت یکی از ابزارهای مؤثر _ در تعیین محدوده بزه و نمایش افراد بعنوان بزهکار_  هستند. بدین ترتیب رسانه ها با انتشار اخبار جنایی و انعکاس هویت مرتکبین نه تنها  توانایی تشدید احساس ناامنی را دارند بلکه میتوانند سبب ترویج بزهکاری و تشویق افراد به ارتکاب جرم بشوند. بنابراین بر اساس نظریه انحراف ثانویه لمرت انتشار هویت بزهکاران با درجات مختلف قبح و زشتی اعمالشان و گاه با اغراق در خطرناک جلوه دادن اقدامات آنان و در معرض قضاوت عموم قرار دادن آنها،  نه تنها ممکن است با سیاست های پیشگیرانه  در تعارض قرار گیرد بلکه حتی ممکن است در جهت تشویق مرتکبین برای ارتکاب مجدد بزهکاری باشد . بعنوان مثال میتوان به سارقی اشاره کرد که به علت یک سرقت ساده محکوم به حبس می شود و جریان محاکمه و هویت وی نیز از رسانه ها در دسترس عموم مردم قرار میگیرد بعد از سپری کردن دوران محکومیت  و آزادی فرد خود را در جامعه ای میابد که افرادش حتی با نگاه های خود او را طرد میکنند _ گروه دوستان، گروه محله، خانواده و…… _ و از لحاظ اجتماعی و شغلی با مشکلات فراوان مواجه میشود. بنابراین الصاق برچسب مجرم بودن و بازتاب رسانه ای این برچسب میتواند مشکلاتی را برای فرد ایجاد کند که شرایط بازگشت وی به اجتماع را با مشکل مواجه سازد و نتیجتاً وی را مجدداً بسوی ارتکاب جرم سوق دهد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *