منابع پایان نامه و مقاله در مورد مفهوم و انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از لحاظ لغوی به معنای ” جلوگیری، دفع، تقدم به حفظ صیانت، حفظ صحت، جلوی مرضی را گرفتن ” می باشد.[۱]

جرم شناسان تعاریف متفاوتی از پیشگیری ارائه داده اند، موریس کوسن جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می کند ” مجموعه اقدامها و تدابیر غیر قهرآمیز که باهدف خاص مهاربزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود”.[۲]

ریموند گسن پیشگیری را “مجموعه اقدام هایی می داند که به جز اقدامات کیفری، که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیر ممکن کردن، مشکل کردن، کم کردن احتمال وقوع جرم باشد”.[۳]

مهمترین واساسی ترین اصل قانونی درایران که واژه پیشگیری راصراحتاً بکار برده است اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی[۴]جمهوری اسلامی ایران مصوب همه پرسی مورخه یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸هجری شمسی است و مصوبات شورای بازنگری همین قانون در همه پرسی ششم مرداد ماه ۱۳۶۸هجری شمسی به تصویب رسیده است.[۵]

اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر می دارد :

” قوه قضاییه قوه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیر است.

…۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین”.

پیشگیری از جرم از جمله مفاهیم جرم شناسی است که مورد توجه بسیار قرار گرفته است وحالات مختلفی از آن ترسیم شده است که ذیلاً به چند مورد از آن پرداخته خواهد شد :

 

الف : پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی ” شامل آن دسته ازتدابیر و اقداماتی است که با مداخله درفرایند رشد افراد ، بهبودشرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است”.[۶]

“پیشگیری اجتماعی برمبنای علت شناسی جرم استوار است که نظر برحذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و با دخالت در محیط های اجتماعی مانع از شکل گیری انگیزه های بزهکارانه وخنثی سازی عوامل جرم زا می گردد”.[۷]

ب : پیشگیری وضعی یا فنی

پیشگیری وضعی به معنای” تغییر در موقعیت های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار کردن، پرخطرکردن یاجاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند”.[۸]می باشد. به بیان دیگر” پیشگیری وضعی مبتنی برتغییر وضعیت های پیش ازجرم است که به تجربه با تحدید فرصتهای ارتکاب جرم و یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به گونه ایی ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند”.[۹]

باتوجه به تعاریف پیشگیری وضعی، “اقدامات انجام شده در این نوع از پیشگیری را می توان به پنج دسته کلی تقسیم نمود :

۱-اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش بزهکار

۲-اقدامات انجام شده باهدف افزایش خطر برای بزهکار

۳-اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار

۴-اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم

۵-اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیر ارتکاب جرم “.[۱۰]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری

” بر اساس یافته های محققان جوامع بشری برای مبارزه با جرم از مجازات استفاده می نمودند که این مجازات ها بسته به نوع جرم متفاوت بود. البته هدف از مجازات بیشتر جنبه انتقام جویی داشت با این وجود جنبه پیشگیری ازنظر ها دور نبوده است. با پیدایش حکومت ها، طبقه حاکم همین روش را به اشکال گوناگون وبا اهداف مختلفی از قبیل حفظ نظم وامنیت جامعه، حفظ اقتدار وسلطه طبقه حاکم، حفظ حقوق افراد، اجرای عدالت در پیشگیری از جرایم اجرا می کردند. پیشگیری کیفری در آن زمان از جمله این اهداف بود که با اعمال کیفرهای شدید که عمدتاً بدنی وجسمانی بوده اند موجب دوری افراد از ارتکاب عمل مجرمانه وخودداری مجرمین از ارتکاب جرم می گردید”.[۱۱]

“امروزه پیشگری کیفری در مباحث جرم شناسی ، حول محوریت فرد قرار داشته واز منظر تأدیبی واخلاقی باپدیده جرم برخورد می کند. مدافعین این تفکر درکشورهای قدرتمند سعی در جهانی نمودن این نگاه وترویج خشونت دفاعی در مقابل جرم، قطع نظر از علل وریشه های آن دارند”.[۱۲]

“اعمال کیفر دارای کارکردهای متعدد با ماهیت های مختلف می باشد، اصلاح ودرمان، آموزش وتربیت، ارعاب عمومی، ارعاب فردی، خنثی سازی وسزادهی از جمله این کارکردهاست”.[۱۳]

درمجموع اهدافی که از پیشگیری کیفری مد نظر است به شرح ذیل می باشد :

“الف- اصلاح بزهکار از طریق تعلیم وتربیت جسمی وفکری و روانی با به کار گرفتن تعلیق مجازات، اعمال مجازات سالب آزادی ونگهداری بزهکار در محیط های نیمه باز، باز وآزادی مشروط.

ب- حمایت جامعه از دو طریق :

– تعلیم وتربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه، ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی واقدامات تامینی وتربیتی.

– طرد بزهکار از زندگی اجتماع، ضمن اعمال مجازات های حبس دائم، حبس های طویل المدت وتبعید.

ج- ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی) : ضمن اعمال کیفر هایی از قبیل جزای نقدی ومجازات های سالب آزادی.

د- ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی) : با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزهکار از قبیل کیفرهایی چون حبس وتبعید و…”[۱۴]

 

مبحث دوم :  مفهوم رسانه

از آنجاییکه عنوان پایان نامه حاضر”نقش رسانه در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن ” می باشد ، پس لازم است قبل از ورود به بحث اصلی تعریفی از رسانه و انواع آن ارائه داده و کارکردهای آن در جامعه امروزین را جهت درک بیشتر از مطالب بیان نموده تا با تمسک به این مباحث  بتوان به تجزیه و تحلیل درست به موضوع اصلی دست یافت.

 

گفتار اول :  تعریف رسانه

رسانه از لحاظ لغوی به معنای ” حسرت، اندوه و افسوس”[۱۵] و در جای دیگر به عنوان اصطلاحی کلی که برای اشاره به “سیستم ها یا دستگاههای انتقال اطلاعات و یا سرگرمی بکار برده می شود “[۱۶] تعریف نموده اند. جمع رسانه را به عنوان  “مجموعه ابزار و روش هایی که برای ارتباط جمعی و شخصی بکار می روند  تعریف کرده اند که از لحاظ نوع ارتباط به رسانه های شخصی و رسانه های جمعی تقسیم می شوند”.[۱۷] در فرهنگ روزنامه نگاری رسانه جمعی تحت عنوان اطلاع رسانی و رسانه شناسی که اصطلاحی کلی و به معنای “مجموعه ابزارها و روش هایی که برای ایجاد ارتباط با مخاطبان انبوه بکار رفته مورد استفاده قرار می گیرد”.[۱۸]

“رسانه های جمعی را می توان به رسانه های چاپی مانند : روزنامه، مجله و کتاب که پیام های نوشته شده را به وسیله نسخه برداری و توزیع آنها بصورت عینی انتشارمی دهند، رسانه های پخش که شامل رادیو، تلویزیون، سینما، متن نما، سیستم صوتی عمومی فرودگاهها و پارک ها می شود، رسانه های کامپیوتری که اینترنت و بانک اطلاعاتی”[۱۹] را دربر می گیرد و هم چنین رسانه های خیابانی مانند، پوسترهای تبلیغاتی خیابان ها و بدنه های اتوبوس و تابلوهای خیابانی تقسیم بندی نمود.

در مفهوم اصطلاحی رسانه جمعی شامل تنوع وسیعی از رسانه ها مثل روزنامه، مجله، سینما، تلویزیون، رادیو، تبلیغات، بازی های ویدئویی، سی دی ها و … می شود. این رسانه ها را جمعی می نامند زیرا به جمع زیادی از مخاطبان که شامل شمار زیادی از مردم می گردد، عرضه می شود. رسانه های جمعی نه تنها با تفریحات و انواع سرگرمی ها مرتبط هستند بلکه در برگیرنده انتقال بسیاری از تجربه ها و فعالیت های اجتماعی ما نیز هستند.

این اصطلاح که در اصل انگلیسی است ، “به مجموع متون،ابزار و وسایل را می رساند که از توانایی انتقال پیام های ارتباط حسی ویا اندیشه ای دریک زمان به شمار بسیار ازافراد و مخصوصا در فواصل زیاد برخوردارند”.[۲۰]

اولسون از رسانه چنین تعریف کرده است” رسانه عبارت ازیک تکنولوژی(نه الزاماً ماشینی) برای اطلاع دادن برای ضبط کردن اشتراک در نمادها است که معمولا محدود به حواس خاص وهمراه با نوعی شکل گیری اطلاعات است نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون ومانند آنها “.[۲۱]

دنیس مک کویل معتقد است ،” رسانه ها دریچه هایی هستند که ما را قادر می سازند ماورای محیط پیرامون خود را ببینیم؛ مفسرانی که به ما کمک می کنند تا تجربه را درک کنیم؛ سکوهایی که اطلاعات را منتقل می کنند؛ علایم راهنمایی که دستورها و جهت ها را در اختیار ما می گذارند؛ صافی هایی که قسمت هایی از تجربه را کنار می گذارند و بر بقیه تاکید می کنند؛ آیینه هایی که تصویرمان را منعکس می کنند و …”.[۲۲]

هارولد آدامز ایتیس نیز رسانه را به عنوان عصاره ی تمدن می شناسد و معتقد است، “تاریخ توسط رسانه ها در هر عصر و زمانی هدایت می شود.” وی رسانه های ارتباطی را توسعه ذهن انسان  می داند و می گوید: «رسانه آنچه را که در یک دوره تاریخی اتفاق می افتد و با اهمیت به نظر می رسد تعیین می کند”.[۲۳]

ژان کازنو در کتاب خود وسایل ارتباط جمعی را اینگونه تعریف نموده است “وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایلی هستند که در تمدن های جدید به وجود آمده و مورد استفاده اند، و ویژگی اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است، اصطلاح ارتبط جمعی مشخص کننده آن نوع از ارتباطی است که هدف آن برقراری رابطه با یک مخاطب یا گروه کوچکی نیست، بلکه جمع را در نظر دارد “. [۲۴]

“رسانه های جمعی دارای مشخصاتی از جمله : سرعت انتشار، مداومت انتشار ، وسعت جهانی حوزه انتشار، فراوانی و گوناگونی محتوی  می باشد “.[۲۵]

بجاست که در این مبحث به اصطلاحی بنام پروپاگاندا که در عالم رسانه مطرح است اشاره شود.

“واژه پروپاگاندا یا تبلیغ سیاسی از عبارت لاتین congragatio de propaganda fild به معنی «مجمع مروجین ایمان» گرفته شده است. این مجمع در سال ۱۶۲۲ از طرف کلیسای کاتولیک رم در اقدامی مبارزه‌ جویانه علیه نهضت اصلاح دین تأسیس گردید. اهمیت پدیده پروپاگاندا در فاصله دو جنگ جهانی موجب شد تا نخستین ایده‌های تئوریک درباره تأثیرات رسانه‌های همگانی به وجود آید. لذا می‌توان ریشه‌های نظریه‌پردازی در دو حوزه مهم از ارتباطات را در همین اندیشه‌های اولیه درباره پروپاگاندا جستجو کرد. این دو حوزه عبارتند از: ۱. تغییر نگرش و یافتن مؤثرترین تکنیک برای ایجاد تغییر در نگرش مردم

۲.نظریه‌پردازی درباره تاثیرات عمومی رسانه‌های  همگانی

کتاب کلاسیک لاسول که در سال ۱۹۲۷ تحت عنوان «تکنیک پروپاگاندا (تبلیغ سیاسی) در جنگ جهانی اول» منتشر شد، نخستین کوششی بود که به طور جدی از پروپاگاندا تعریف به عمل آورد. از نظر لاسول «پروپاگاندا کوششی است که به منظور کنترل نظرها با استفاده از نمادهای مهم و یا از طریق بهره برداری از داستان ها، شایعات، گزارش ها، تصویرها و اشکال دیگر ارتباط اجتماعی صورت می گیرد».

در سال ۱۹۳۷ لاسول تقریباً تعریف متفاوتی از پروپاگاندا ارائه داد. در این تعریف «پروپاگاندا به معنی وسیع خود، عبارتست از تکنیک اثرگذاری بر رفتار انسان از طریق سازماندهی و یا دست کاری در واقعیت ها» دست کاری در واقعیت ها ممکن است در قالب های گفتاری، نوشتاری، تصویری و یا موسیقی باشد . تعریف هایی که لاسول پیشنهاد کرده است شامل بسیاری از آگهی های تجاری و همچنین مسائلی که تحت  عنوان «ترغیب» مطرح شده است می گردد. هرچند لاسول تصریح کرده است که «هم آگهی های تجاری و هم روابط عمومی ها بخشی از رشته پروپاگاندا محسوب می شوند».

پروپاگاندا گونه ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش و فرستاده می شود. تبلیغات سیاسی شکلی از ارتباط است که هدف آن نفوذ بر گرایش یک جمع یا جماعت به موضع و دلیل دلخواه مبلغ سیاسی است. پروپاگاندا برخلاف تهیه اطلاعات ناجانبدارانه، در اصلی ترین معنای خود، دادن اطلاعات با هدف نفوذ بر یک مخاطب است. در این راستا، اغلب اوقات، واقعیت ها به طور گزینشی بیان و بازنمایی می شوند(درحالی که نادرستی آن برگوینده روشن و آشکار است) تا از سوی مخاطب، واکنش و رفتاری احساسی و نه آگاهانه وخردمندانه سربزند. نتیجه این امر، تغییر گرایش دلخواه به سوی هدفی است که برای مخاطب هدف گیری شده و به منظور پیشبرد یک برنامه سیاسی، درنظرگرفته شده است. افزون براین، پروپاگاندا می تواند در شکل یک نبرد و جنگ افروزی سیاسی نیز تلقی شود”.[۲۶]

“راجر براون روانشناس آمریکایی، ابتدا سعی نموده است که پدیده های پروپاگاندا و ترغیب را از یکدیگر متمایز سازد و سپس به بررسی و ارائه تعریفی از پروپاگاندا اقدام نماید. براون «ترغیب» را عمل استفاده از نمادها به منظور ایجاد تغییر در رفتار دیگران تعریف کرده است. او معتقد است که کوشش  هایی که برای ترغیب صورت می گیرد زمانی به پروپاگاندا تغییر می یابند که «فرد به این نتیجه برسد که رفتاری که هدف ترغیب کننده است بیشتر به نفع اوست تا به سود ترغیب شونده». در اینجا هیچ معیار مطلقی که فرد یقین کند کدام رفتار ترغیب و کدام پروپاگاندا است به درستی مشخص نشده است و این تمایز بستگی به قضاوت فرد دارد .

پروپاگاندا، آن گونه که توسط لاسول و براون تعریف شده است بسیاری از حوزه های فعالیت انسانی را در بر می گیرند، از جمله آگهی های تجاری (جایی که هدف به نفع دریافت کننده نیست، بلکه مقصود فروش بیشتر توسط فروشنده است) بسیاری از مسائل مبارزات انتخابات (جایی که هدف اساسی خوشبختی دریافت کننده نیست بلکه هدف اصلی انتخاب نامزد انتخاباتی است)، همچنین بسیاری از فعالیت روابط عمومی ها را نیز شامل می شود (جایی که معمولاً منافع دریافت کننده موردنظر نیست، بلکه بیشتر ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به یک شرکت است). در جایی دیگر، لاسول اهداف چهارگانه پروپاگاندا را نیز مطرح ساخته است که عبارتند از : ۱- بسیج کردن احساسات علیه دشمن ۲- حفظ روابط حسنه با متحدین

۳- حفظ دوستی و در صورت امکان  جلب همکاری کشورهای بی طرف ۴- تضعیف و نابودی روحیه دشمن

تکنیک های هفت گانه پروپاگاندا عبارتند از :

۱- برچسب زدن : با استفاده از این تکنیک به شخص ، یک ایده یا یک گروه که هدف حمله است یک برچسب توهین آمیز زده می شود . این تکنیک با این هدف مورد استفاده قرار می گیرد که ایده و فکری را رد کنیم و یا محکوم سازیم، بدون آن که در صدد یافتن دلیلی برای تصمیم خود باشیم. برچسب زدن و توهین معمولاً در آگهی های تجارتی، که بر اساس رقابت عمل می کنند، مورد استفاده قرار نمی گیرند. دلیل آن احتمالاً اکراه از بردن نام محصولات رقیب و یا انگ زدن به چنان محصولاتی است. از این تکنیک غالباً در سیاست و سایر حوزه های عمومی استفاده می شود .

۲- تعمیم جذابیت : در استفاده از این تکنیک سعی می شود که بین یک چیز با چیزی دیگر که معرف خوبی، درستی، پاکی و امثال آنها است، ارتباط داده شود و بدین وسیله صفات نیک آن چیز را به چیز اول تعمیم دهند. هدف اصلی در اینجا تشویق پیام گیر به پذیرش و تأیید چیز اول است، بدون این که دلیل آن را بدانیم. استفاده از تکنیک تعمیم جذابیت به قدری ظریف انجام می گیرد که به سختی متوجه انگیزه فرستنده پیام می شویم. در نام گذاری محصولات و فروش بعضی کالاها، معمولاً از کلمات جذاب و با ارزش استفاده می شود که برای ما دلپذیرند. مثلاً «آرد طلایی» ، «نان اعجاب آور» ، «سفری آسوده با خودروی خانواده» و…

۳- تکنیک انتقال : هدف از این تکنیک، انتقال اقتدار، ضمانت قانونی و اعتبار چیزی که مورد احترام همگان است به چیزی دیگری، به منظور کسب اعتبار و عزت بیشتر برای آن به عبارت دیگر مکانیسم انتقال بر اساس فرآیند ارتباط بین دو عامل عمل می کند. به جای این که از ارتباط یا مراوده بین این دو عامل احساس گناه حاصل شود، نتیجه این ارتباط برای عامل دیگر تحسین برانگیز می شود و در واقع هدف ارتباط گر این است که یک ایده، یک کالا یا علتی را به عامل دیگری که مورد علاقه مردم است و مردم نگرش مثبتی بدان دارند مرتبط سازد .

۴- شهادت دادن : تکنیک شهادت دادن یا تصدیق در پروپاگاندا در حالتی است که شخص مورد اعتماد و یا شخص غیرقابل اعتماد و منفوری درباره درستی یا نادرستی یک فکر، یک برنامه، یک محصول یا فردی ابراز عقیده می کند. تکنیک شهادت و تصدیق شیوه متداولی به ویژه در عرصه آگهی های تجارتی و مبارزات انتخاباتی محسوب می شود .

۵- تکنیک مردم عوام : تکنیک مردم عوام تمهیدی است که فرستنده یا گوینده سعی می کند به  مخاطبین خویش این پیام را القا نماید که نظریات و اندیشه های او به این دلیل صحت دارد که برخاسته از فرهنگ و اعتقادات مردم کوچه و بازار است. این تکنیک در حوزه سیاست توسط سیاست بازان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اخیراً این تکنیک به عرصه تبلیغات و آگهی های تجارتی نیز سرایت کرده است. تبلیغات تجاری که برای محصولات مواد غذایی در تلویزیون تبلیغ می کند، معمولاً از مدل های ساده و عوام برای تبلیغ چنین موادی استفاده می کند به ویژه محصولات لبنی، مواد غذایی مخصوص صبحانه، نان، بستنی و امثال آن .

۶- جمع آوری کارت های یکدست : تکنیک جمع آوری کارت های یکدست، به معنی انتخاب جزئیات و تکه های پراکنده ای از یک موضوع یا یک واقعه است که میان انبوهی از اطلاعات واقعی و غیرواقعی دستچین شده است به نحوی که با یکدیگر مطابقت می کنند. این جزئیات یا تکه ها ممکن است حقایقی مربوط به یک موضوع و یا یک واقعه باشد، یا ممکن است انتخابی از سخنان و مدارک کذب باشد، یا تهیه مدارک انحرافی از جریانی خاص باشد، یا ابراز بیانات منطقی یا غیرمنطقی به منظور متقاعد ساختن دیگران برای پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده، برنامه ، شخص یا نوعی کالا یا محصول باشد. به عبارت دیگر، این تکنیک عبارت است از انتخاب بحث ها و یا مدارکی است که به خاطر حمایت از یک موضع و نادیده گرفتن دلایل و استدلال هایی است که برای پشتیبانی از موضع مخالف ارائه می شود.جزئیات بحث های انتخاب شده ممکن است صحیح باشد یا باطل، بهترین نمونه های تکنیک کارت های یکدست را می توان در تبلیغاتی مشاهده کرد که برای معرفی فیلم های سینمایی ارائه می شوند به ویژه آن بخش از نظریات منتقدین سینمایی که جنبه نقل قول دارد . معمولاً در تبلیغات سینمایی، آن دسته از نقل قول های منتقدین با دقت انتخاب می شوند که ارزیابی آنها از فیلم مثبت تر است. بسیاری از آگهی های تجارتی که مصاحبه شهروندان عادی را درباره تولیدات مختلف نشان می دهند از همین تکنیک کارت های یکدست استفاده می کنند.

۷- تکنیک هجوم برای سوار شدن به واگن : جوهر اصلی این تکنیک جمله «عجله کنید تا به واگن برسید» بیان این نکته است که همه ما قصد سوار شدن به واگن را داریم پس عجله کنیم تا زودتر به آن برسیم. به عبارت دیگر سعی بر این است که دیگران را متقاعد سازد که همگان که ما هم جزو آنها هستیم برنامه های او را پذیرفته اند، لذا ما هم باید هرچه سریع تر به آنها بپیوندیم و خود را به واگن برسانیم. تکنیک هجوم سوار شدن به واگن، غالباً در تبلیغات جنگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف معمولاً این است که مردم را متقاعد کنند که همه در جنگ مشغول فعالیت و ایثار هستند، حتی حاضرند جان خود را نیز فدا کنند. مللی که درگیر جنگ هستند، برای بالا بردن روحیه جنگی و افزایش اعتماد به نفس جنگجویان نیاز به قهرمان دارند. اگر فاقد چنین قهرمانانی باشند ناگزیر فردی را برای این منظور در نظر می گیرند و درباره قهرمان بودن او مبالغه می کنند. همچنین دولت ها نیز از این تکنیک پروپاگاندا، به ویژه در داخل کشور، بهره برداری می کنند. مخصوصاً بعضی از کشورها به منظور بالا بردن سطح محصولات کشاورزی خود در کشور به دنبال مدلی می گردند تا دیگران را تشویق به پیروی از آن نمایند”.[۲۷]

[۱] .معین ، محمد ، همان ، جلد اول ، ص۹۳۳ .

.[۲]  Cusson,Maurice,La criminologie,paris,Hachette,coll,Les Fondamentaaux.2002,p.28

ترجمه صدیق بطحایی، دادگستر،به نقل از:ابراهیمی،شهرام،«جرم شناسی پیشگیری»،جلد اول، میزان،تهران،چاپ اول،۱۳۹۰،ص ۳۸ .

[۳].گسن، ریموند ،«جرم شناسی نظری» ، ترجمه مهدی کی نیا ،مجد ، تهران ، چاپ دوم ،۱۳۸۵، ص۱۲۳۷ .

[۴].منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰مورخه ۱/۱۱/۱۳۵۸ .

[۵].منتشره در روزنامه رسمی۱۲۹۵۷مورخه۶/۶ /۱۳۶۸ .

[۶] .نیاز پور،امیرحسین ،« پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ولایحه پیشگیری از وقوع جرم »، مجله حقوقی دادگستری، تهران ،شماره۴۵، ۱۳۸۲،ص۱۳۹-۱۲۷ .

[۷].شاکری،ابوالحسن،«قوه قضاییه وپیشگیری از جرم»،مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از جرم، قوه قضاییه، تهران،۱۳۸۲،ص۱۱ .

[۸].گسن، ریموند،«روابط میان پیشگیری وضعی وکنترل جرم»، ترجمه نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی شهیدبهشتی،شماره۲۰-۱۹، ۱۳۷۶،ص۶۲۸-۶۰۷،به نقل از:ابراهیمی،شهرام،جرم شناسی پیشگیری،جلداول،میزان،تهران،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۸۹ .

[۹] .شاکری، ابوالحسن، همان، ص۱۱ .

[۱۰] See Ronald Clark and John Eck,Becoming a Problem-solving Crime Analyst in 55 Small Steps(London,Jill dando Institute of Crime Science,2003)

به نقل از:جوان جعفری، عبدالرضا وسید زاده ثانی، سیدمهدی،« رهنمود های عملی پیشگیری از جرم»، میزان، تهران، چاپ اول،۱۳۹۱،صص۴۸و۴۸ .

[۱۱] .میرخلیلی،سیدمحمود، «رساله تحقیقات پیشگیری از بزهکاری»، مجتمع آموزش عالی قم ،۱۳۸۷، ص۱۱،به نقل از:کاوه،محمدهادی،«پیشگیری انتظامی از جرم وچالش های حقوق بشری آن»،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پایان نامه،۱۳۹۱،آذر،ص۱۷ .

[۱۲] .نجفی توانا ،علی،«جرم شناسی»، نشر آموزش وسنجش، تهران، چاپ سوم،۱۳۸۴،صص۵۲و۵۳ .

پایان نامه ها

[۱۳] .کوشا،جعفر،«کارکردهای حقوق جزا،جرایم علیه عدالت قضایی»، میزان، تهران، چاپ اول،۱۳۸۱،ص ۱۵۵ .

[۱۴] .وهابی، زهرا، «پیشگیری از جرم از منظر جرم شناسی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، تهران، پیش شماره دوم ،۱۳۸۲، ص۱۵۲

[۱۵] . معین ،محمد،همان ، جلد دوم، ،ص ۱۶۵۱ .

[۱۶] . الیور، استیلی برس والن یولک،« فرهنگ اندیشه نو»، مترجمان احمد بیژنگ و دیگران، چاپ دوم، تهران، انتشارات مازیار، ۱۳۷۸ .

[۱۷] . مشیری، مهشید ،«فرهنگ قیاسی»،انتشارات البرز، تهران،چاپ اول،۱۳۷۶ .

[۱۸] . محمدی فر، محمدرضا ،«فرهنگ روزنامه نگاری»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول،۱۳۷۸  .

[۱۹] . on line

[۲۰].پیوند، محمدعلی،«آسیب شناسی وسایل ارتباط جمعی»، انتشارات انتخاب ، تهران ،چاپ اول ، ۱۳۸۹،ص۱۱ .

[۲۱].اولسون ،دیوید، رسانه ها ونمادها«صورت های بیان، ارتباط وآموزش »، ترجمه محبوبه مهاجر،سروش، تهران ،چاپ اول،۱۳۷۷،ص۲۲ به نقل از :عباسیان ، افسانه ، «بررسی نقش رسانه های ارتباطی بر افزایش کیفیت آموزش»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، پایان نامه ،۱۳۸۰، ص۶۰٫

[۲۲] . استیفن لیتل، جان،« نظریه های ارتباطات»، ترجمه سید مرتضی نوربخش و سید اکبر میرحسینی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۷۲۸٫

[۲۳] .استیفن لیتل، جان، همان، ص۷۳۰ .

[۲۴] . کازنو ، ژان ، «جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی» ، ترجمه : باقر ساروخانی ، منوچهر محسنی ، اطلاعات ،تهران ، ۱۳۸۷ ، ص۲۱٫

[۲۵] .معتمد نژاد ، کاظم ،« وسایل ارتباط جمعی »، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،چاپ هفتم ،۱۳۸۶ ، ص  ۱۶۲ .

.http:/fa.wikipedia.org/wik .42

. http.//spotless.persianblog.ir/post/5.43

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *