منبع پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد پروژه تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی -قسمت اول

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

درس : اول

خانواده هاشمی

1- معرفی درس : این درس اولین درس کتاب می باشد . متن درس در 2 صفحه ارائه شده می باشد. در صفحه ی اول قسمت بالا تصویری از خانواده ی هاشمی و در صفحه دوم پایین صفحه تصویری از نحوه ی کار کردن اعضای خانواده هاشمی آمده می باشد. در صفحه ی سوم نیز 4 پوشش و 4 فعالیت در کلاس آورده شده می باشد.

 

2- هدف های آموزشی : 1- آشنایی با اعضای خانواده هاشمی – آشنایی دانش آموزان با کلمه ی همکاری و همیاری و نحوه ی کمک به یکدیگر. آشنایی با دانش آموزان با تکریم گذاشتن به بزرگ ترها – ایجاد علاقه و محبت بین اعضای خانواده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- روش تدریس : بارش فکری با بهره گیری از کلمه ی خانواده – داستان گویی – ایفای تأثیر – پرسش و پاسخ

4- تحلیل محتوا : این درس و اکثر دروس درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی غیر فعال می باشد که برای فعال کردن درس می توان با بهره گیری از بارش فکری و پرسش و پاسخ از خود دانش آموزان و همچنین با بهره گیری از روش داستان گویی و بازی نمایش توسط دانش آموزان این درس را ارائه نمود و به صورت فعال در آورد.

برای فعال کردن تصویر صفحه دوم می توان با بهره گیری از فعالیت در کلاس شمار2 آن را به صورت فعال در آورد و یا با بزرگ کردن تصویر صفحه ی اول و چسباندن

به تابلوی کلاس و توضیح خواستن از دانش آموزان و پرسش از آن به صورت فعال در آید.

5- محاسن و معایب این درس : تصاویر به صورت نقاشی می باشد در صورتی که
می توان از عکس به جای آن بهره گیری نمود تا طبیعی تر به نظر آید و دانش آموزان آن را به بهتر قبول کنند.

 

درس : دوم

خبر مهم

1- معرفی درس : این درس دومین درس این کتاب می باشد. متن درس در دو صفحه ارائه شده می باشد . در صفحه اول قسمت بالا تصویری از آمدن آقای هاشمی به خانه و در صفحه دوم قسمت پایین 4 پرسش قرار دارد. 2 فعالیت در کلاس نیز در صفحه ی سوم قرار دارد.

2- هدف های آموزشی : آشنایی دانش آموزان با خانواده

آشنایی دانش آموزان با نحوه ی مسافرت کردن – آشنایی با مسائلی که قبل از مسافرت بایستی آنها را در نظر گرفت – آشنایی با فصل ها – وسایلی که در سفر همراه داریم.

3- روش تدریس : داستان گویی – ایفای تأثیر

4- تحلیل محتوا : طبق محاسبات ویلیام روی این درس غیر فعال می باشد. متن درس را می توان با روش داستان گویی و نمایش به صورت فعال در آورد. با پرسش از تصویر کتاب و توجه دانش آموزان به آن ، تصویر را نیز به صورت فعال در آورد.

با دادن سؤالات واگرا و توجه دانش آموزان به نمایش اجرا شده در کلاس سؤالات فعال به وجود آورد. فعالیت در کلاس در سطح فعال D و C قرار دارد.

معایب و محاسن درس : تصویر درس از رنگ آمیزی جذاب برخورد نمی باشد. و متن درس غیر فعال می باشد. و از محاسن درس ، مطالب درحد توانایی درک دانش آموزان می باشد.

 

درس سوم :

به سوی شیراز

1- معرفی درس  : این درس سومین درس کتاب می باشد . متن درس در چهار صفحه ارائه گردیده می باشد. یک صفحه به پرسش ها و فعالیت در کلاس اختصاص دارد. در صفحه اول قسمت پایین تصویر نقشه ی ایران ، در صفحه دوم قسمت پایین حرم شاه چراغ ، در صحنه سوم قسمت بالا بازار وکیل و در پایین صفحه یک مغازه در بازار و در صفحه چهارم تصویر آرامگاه حافظ در شیراز درج گردیده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پرسش ها شامل سه سؤال و فعالیت در کلاس نیز سه سؤال می باشد .

2- هدف های آموزشی : آشنایی دانش آموزان با چند نمونه آثار باستانی شهر شیراز و مکان های زیارتی- آشنایی دانش آموزان با ارتباط بین مردم شهری و روستایی از نظر اقتصادی – آشنایی دانش آموزان با لزوم تکریم به قشر زحمتکش شهرداری – آشنایی دانش آموزان با انواع شغل ها و ذکر محل آنها (کارمندان، کارگران ، پیشه وران ) – آشنایی دانش آموزان با گیاهان صحرایی جهت بهره گیری در موارد گوناگون مانند درمان بیماری ها- آشنایی با صنایع دستی و سوغات شهرشیراز

3- روش تدریس :  بارش فکری – نمایش اسلاید و تصاویری از شهر شیراز – پرسش و پاسخ

4- تحلیل محتوا : این درس با در نظر داشتن ضریب درگیری کامل درس غیر فعل می باشد. چه از نظر متن ، سؤال و تصاویر برای فعال کردن متن درس می توان این کارها را انجام داد : 1- درست کردن یک نقشه ی ایران در سایز بزرگ و چسباندن آن در کلاس و شروع درس با آن 2- درست کردن جدولی با بهره گیری از نام شهر و پرسش از جاهای دیدنی، هنرهای دستی ، سوغاتی ها3- آوردن دیوان حافظ و سعدی و خواندن شعری از آنها برای دانش آموزان – تصاویر این درس را می توان با پرسش 1 فعال نمود و یا تصاویر را به صورت پازل در آورد و برای گروه بندی دانش آموزان از آن ها بهره گیری نمود و با توضیحاتی که گروه ها می دهند این تصاویر فعال می شوند.

پرسش ها و فعالیت های این درس فعال می باشد به جزء پرسش 1 و پرسش3 که می توان با آوردن انواع داروها و عرقیات گیاهی به کلاس آن را فعال نمود و یا با بهره گیری از تصاویری که در اسلاید آورده ایم آن پرسش ها را فعال نمود.

دیدگاهتان را بنویسید