دریافت پایان نامه : جرایم برضد احساسات مذهبی

در همه ادیان توهین به مقدسات قبیح و ناپسند بوده و این امر موجب برانگیخته شدن احساسات مذهبی افراد می شد. این امر را که سبقه تاریخی دارد می توان در مورد کشور گشاهایی که وابسته به دول متمدن بودند مشاهده نمود. به عنوان مثال کورش کبیر از جمله زمامدارانی بود که به لشگریان خود دستور می داد که در صورت فتح هر شهر معابد آن شهر از تعرض مصون بمانند. جوامع  امروزی نیز به این موضوع توجه خاصی نموده و موادی از قانون را به این امر اختصاص دادند. از جمله در کشور ما طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات” هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد. “

پایان نامه ها

علاوه بر این به موجب ماده ۲۶قانون اخیرالذکر ” هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.

همچنین به موجب بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ نیز مقرر می دارد  ” هر کس به مقدسات اسلام ویاهر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یاحضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود ودر غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.

به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .

انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که “حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

حمایت از مقدسات سایر مذاهب عمده جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی سایرین، علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجه اقدامات مستقل آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند”.[۱]

ایرادی دیگری که می توان به ماده ۲۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹وارد کرد این است که علیرغم اینکه قانونگذار در زمان تصویب قانون مطبوعات در مقام بیان بوده است، وانتظار آن می رود که در چنین حالتی، تمامی فروض و حالات مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد، اما متأسفانه، قانونگذار در این خصوص توجهی ننموده است. به بیان دیگر اگر وضع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ و مصادیق آن کفایت می نمود پس چه نیازی به تصویب مواد خاص و مرتبط در قانون مطبوعات بوده است؟ حال که در این خصوص تعیین تکلیف شده است، انتظار می رفت که اقدام مقنن، جامع بوده و تمامی مصادیق و حالات را در بر بگیرد.

[۱] .میر محمد صادقی ، حسین ،«حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»،میزان ، تهران ، چاپ ششم ، تابستان ۱۳۸۵، صص۱۶۳-۱۶۴ .

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *